Przejdź do treści

Rekrutacja 2023 na staż/praktykę

Informuję, że uczniowie/uczennice mogą rekrutować się na dodatkowy staż/praktykę podczas wakacji. Zainteresowanych proszę o odpowiedź na pytania zawarte w formularzu, w terminie do 31 maja 2023 r.

Link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=raumJeVCX0Kn2BuN-283NiH9C5diPWBItOaqStxMqNpUN1RERE1MQlc5U1
I4UjNRWFJBQ05HTjJDUS4u

W ramach zadania 2- praktyki i staże dla minimum 105 uczniów – uczniowie TE mogą wziąć udział w stażach oraz uczniowie BSI mogą wziąć udział w praktykach w okresie wakacji w wymiarze 150 godz. Staż/praktyka trwać będzie 4 tygodnie, za wyjątkiem uczniów w wieku do lat 16, którzy odbywać będą staż/praktykę w okresie 5 tygodni.
Pierwszeństwo udziału w praktykach/ stażach będą mieli uczniowie, którzy nie uczestniczyli w stażach/praktykach w lipcu/sierpniu 2021 r. lub 2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki