Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie rekrutacji do stypendium w ramach projektu – V edycja

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów.

Wnioski o przyznanie stypendium w edycji IV przyjmowane były w terminie od 8 do 21 lutego 2023 r. Komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski w dniu 22 lutego 2023 r.

Stypendia otrzymali uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.

W oparciu o regulamin programu stypendialnego stypendia na okres dziesięciu miesięcy: od lutego do listopada 2023 r. otrzymało 27 uczniów i 3 uczennice.

Lista stypendystów/stypendystek w kolejności alfabetycznej – edycja V:

 1. Andruk Szymon, kl. 3C TE
 2. Bruszewski Bartłomiej, kl. 4FP TE
 3. Chodakowski Oliwier, kl. 4FP TE
 4. Daniło Karol, kl. 4EP TE
 5. Filipowicz Daniel, kl. 3H TE
 6. Gajek  Zuzanna, kl. 4IP TE
 7. Jarzęmbski Piotr, kl. 2H TE
 8. Kajdewicz Paweł, kl. 1H TE
 9. Karpiesiuk  Wojciech, kl. 2J TE
 10. Kiełbowski Wojciech, kl. 3C TE
 11. Kosiński Jakub, kl. 2H TE
 12. Kraśnicka Justyna, kl. 3I TE
 13. Kropiwnicki Konrad, kl. 4FP TE
 14. Kruszewski Dominik, kl. 2C TE
 15. Kuczyński Ksawery, kl. 3H TE
 16. Łuckiewicz Jakub, kl. 4FP TE
 17. Łukaszewicz Bartosz, kl. 4ABP TE
 18. Makulewski Krzysztof, kl. 4FP TE
 19. Malinowski Maciej, kl. 4GP TE
 20. Matusiewicz Jakub, kl. 4FP TE
 21. Michałowski Paweł, kl. 3AD TE
 22. Miroń Szymon, kl. 4JP TE
 23. Nieciecki Adrian, kl. 4JP TE
 24. Ostasiewicz Szymon, kl. 4GP TE
 25. Pawluczuk Beniamin, kl. 2AD TE
 26. Siebiestianiuk Krzysztof, kl. 1J TE
 27. Turowska Natalia, kl. 4IP TE
 28. Wojtkielewicz Patryk, kl. 4GP TE
 29. Wróblewski Maciej, kl. 2G TE
 30. Wyrąbkiewicz Patryk, kl. 4FP TE

Gratulujemy!