Przejdź do treści

Sprawozdanie z wycieczki do firmy PLUM

Szkoła realizuje projekt pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy, podniesienie u przyszłych absolwentów poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, wzmocnienie motywacji do kształcenia zawodowego oraz kreatywności młodzieży.

Mamy nadzieję, że absolwent zostanie wyposażony w umiejętności, dzięki którym lepiej odnajdzie się na rynku pracy. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki takiej współpracy młodzi ludzie zdobędą umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Zależy nam na zintensyfikowaniu poznawania branży zawodowej, w szczególności poprzez: spotkania z pracodawcami w branży elektryczno-elektronicznej, informatyczno-teleinformatycznej oraz wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy, aby uczniowie  poznali profil zakładu, stanowiska, strukturę zatrudnienia, organizację pracy oraz rzeczywiste warunki pracy.

W dniu 4.11.2022 r. uczniowie klasy III CT pod opieką nauczycieli: Marka Szyfmana, Krzysztofa Kazareza oraz Romana Kuczaby zwiedzili firmę branży elektronicznej PLUM. Wycieczka autokarowa odbyła się w czasie zajęć praktycznych. Uczestniczyło w niej 24 uczniów wraz z opiekunami.

Podczas wycieczki poznaliśmy funkcjonowanie oraz nowe technologie i rozwiązania firmy branży elektronicznej. Spotkaliśmy się z sympatycznym przyjęciem. Młodzież była bardzo zadowolona, iż mogła zapoznać się z produkcją prowadzoną w firmie PLUM.