Przejdź do treści

Stypendia dla uczniów – edycja II

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów.

Wnioski o przyznanie stypendium w edycji II przyjmowane były w terminie od 18 czerwca do 25 czerwca 2021 r. Komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski w dn. 1 lipca 2021 r.

Stypendia otrzymali uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.

W oparciu regulamin programu stypendialnego stypendia na okres dziesięciu miesięcy: od września 2021 r. do czerwca 2022 r. otrzymało 26 uczniów i 4 uczennice.

Lista stypendystów/stypendystek w kolejności alfabetycznej – edycja II:

 1. Balcerzak Maciej, kl. 2 ETP
 2. Chmielak Maksymilian, kl. 1 HT
 3. Chodakowski Oliwier, kl. 2 FTP
 4. Citko Patrycja, kl. 1 IT
 5. Dobrzyński Paweł, kl. 2 CT
 6. Doroszko Jakub, kl. 2 CT
 7. Dzięgielewski Jakub, kl. 2 ABTP
 8. Fiłonowicz Szymon, kl. 2 ETP
 9. Gajek Zuzanna, kl. 2 ITP
 10. Gajewski Hubert, kl. 2 CPT
 11. Glinko Seweryn, kl. 2 ABT
 12. Gnidziejko Arkadiusz, kl. 3 ET
 13. Jasielczuk Mateusz Maciej, kl. 2 FTP
 14. Jóźwiak Szymon, kl. 2 GT
 15. Kalinowski Szymon, kl. 2 JT
 16. Klepadło Jarosław, kl. 2 FT
 17. Klikowski Szymon, kl. 2 FT
 18. Kondratowicz Igor, kl. 2 GT
 19. Krawiel Bartosz, kl. 2 CTP
 20. Łupiński Konrad, kl. 2 FT
 21. Malinowski Michał, kl. 2 GT
 22. Ostapkiewicz Łukasz, kl. 2 ET
 23. Półtorak Dominik, kl. 2 ABTP
 24. Prawdzik Gabriela, kl. 3 JT
 25. Sławiński Paweł, kl. 2 FTP
 26. Świętkowski Grzegorz, kl. 2 GTP
 27. Yushkevich Dzianis, kl. 1 IT
 28. Zajkowska Izabela, kl. 1 IT
 29. Zatowka Miłosz, kl. 2 GTP
 30. Znosko Norbert, kl. 2 FT

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach!