Przejdź do treści

Stypendia dla uczniów – edycja III

EDYCJA III

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów.

Wnioski o przyznanie stypendium w edycji III przyjmowane były w terminie od 25 lutego do 9 marca 2022 r. Komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski w dn. 10 marca 2022 r.

Stypendia otrzymali uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.

W oparciu o regulamin programu stypendialnego stypendia na okres dziesięciu miesięcy: od marca 2022 r. do grudnia 2022 r. otrzymało 29 uczniów i 1 uczennica.

Lista stypendystów/stypendystek w kolejności alfabetycznej – edycja III:

 1. Bancerewicz Jan, kl. 3 GT
 2. Borowski Konrad, kl. 3 FT
 3. Bruszewski Bartłomiej, kl. 3 FTP
 4. Choroszewicz Adrian, kl. 3 FT
 5. Denisiuk Jakub, kl. 3 JT
 6. Dworakowski Mateusz, kl. 1 FT
 7. Filipkowski Hubert, kl. 2 IT
 8. Filipowicz Daniel, kl. 2 HT
 9. Harelikau Valadar, kl. 3 CT
 10. Koc Michał, kl. 2 JT
 11. Kondzior Szymon, kl. 2 BT
 12. Makulewski Krzysztof, kl. 3 FTP
 13. Malinowski Jakub, kl. 3 FT
 14. Malinowski Maciej, kl. 3 GTP
 15. Michałowski Paweł, kl. 2 ADT
 16. Mikulak-Hryń Paweł, kl. 2 KT
 17. Modzelewski Aleksander, kl. 2 CT
 18. Motkowski Szymon, kl. 2 BT
 19. Pawełek Szymon, kl. 1 IT
 20. Pawluczuk Beniamin, kl. 1 ADT
 21. Romanowicz Patryk, kl. 3 FTP
 22. Sekula Martyna, kl. 2 IT
 23. Szczech Szymon, kl. 2 FT
 24. Śliwka Maciej, kl. 2 JT
 25. Talarski Kamil, kl. 3 CT
 26. Tomaszek Łukasz, kl. 3 GT
 27. Trochimowicz Miłosz, kl. 2 KT
 28. Waszkiewicz Oskar, kl. 3 GTP
 29. Wyrąbkiewicz Patryk, kl. 3 FTP
 30. Żukowski Jakub, kl. 3 FTP

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach!