Przejdź do treści

Stypendia dla uczniów – edycja IV

EDYCJA IV

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów.

Wnioski o przyznanie stypendium w edycji IV przyjmowane były w terminie od 3 do 11 października 2022 r. Komisja stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski w dniu 18 października 2022 r.

Stypendia otrzymali uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.

W oparciu o regulamin programu stypendialnego stypendia na okres dziesięciu miesięcy: od września 2022 r. do czerwca 2023 r. otrzymało 26 uczniów i 4 uczennice.

Lista stypendystów/stypendystek w kolejności alfabetycznej – edycja IV:

 1. Amonowicz Adrian, kl. 2AD TE
 2. Chrzanowski Daniel, kl. 4FP TE
 3. Dmitruk Łukasz, kl. 4G TE
 4. Dobrzyński Paweł, kl. 4C TE
 5. Dudek Przemysław, kl. 4GP TE
 6. Dziubanowski Kacper, kl. 4FP TE
 7. Forenc Łukasz, kl. 4CP TE
 8. Gajewski Hubert, kl. 4CP TE
 9. Gromotowicz Laura, kl. 4IP TE
 10. Jasielczuk Mateusz, kl. 4FP TE
 11. Jóźwiak Szymon, kl. 4G TE
 12. Kalinowski Szymon, kl. 4J TE
 13. Klepadło Jarosław, kl. 4F TE
 14. Klikowski Szymon, kl. 4F TE
 15. Łapińska Magdalena, kl. 3E TE
 16. Łuniewski Paweł, kl. 4J TE
 17. Malinowski Michał, kl. 4G TE
 18. Michalski Piotr, kl. 2J TE
 19. Odyniec Jakub, kl. 4GP TE
 20. Ostapkiewicz Łukasz, kl. 4E TE
 21. Polkowski Cezary, kl. 4G TE
 22. Półtorak Dominik, kl. 4ABP TE
 23. Prabucka Róża, kl. 2I TE
 24. Sławiński Paweł, kl. 4FP TE
 25. Soczko Kacper, kl. 4G TE
 26. Szubzda Dawid, kl. 4J TE
 27. Zajkowska Izabela, kl. 3I TE
 28. Zaniewski Mateusz, kl. 4G TE
 29. Znosko Norbert, kl. 4F TE
 30. Żero Grzegorz, kl. 4EP TE

Gratulujemy i życzymy powodzenia kolejnym uczniom w V edycji!