Przejdź do treści

Wycieczka zawodoznawcza do firmy ELEKTROKOMPLEX Wojciech Jarmoc

Wycieczka do firmy ELEKTROKOMPLEX Wojciech Jarmoc zorganizowana została w ramach projektu pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” .

Projekt „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy, podniesienie u przyszłych absolwentów poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, wzmocnienie motywacji do kształcenia zawodowego oraz kreatywności młodzieży. 

W dniu 06.10.2023 r. uczniowie klasy II jT  pod opieką nauczycieli: Panów Jerzego Wilczewskiego, Romana Olejnika, Tadeusza Niczyporuka i Romana Kuczaby zwiedzili firmę EKTROKOMPLEX Wojciech Jarmoc  w Stanisławowie.   

Wycieczka autokarowa odbyła się w czasie zajęć praktycznych; uczestniczyło w niej 30 uczniów. Podczas niej młodzież poznała funkcjonowanie firm. 

Firma EKTROKOMPLEX Wojciech Jarmoc  w Stanisławowie Sp. z.o.o. prowadzi działalność usługową, produkcyjną i handlową w branży elektroenergetycznej. Jest  prężnie rozwijającą się firmą branży elektrotechnicznej. Integruje systemy elektryczne oraz automatyki. Od lat istnieje na rynku producentów szaf sterowniczych. Specjalizuje się w budowie i doborze układów kompensacji mocy biernej. Produkuje urządzenia dla firm oraz klientów indywidualnych wykorzystywane w bieżącej eksploatacji sieci elektroenergetycznych. 

W firmie uczniowie zapoznali się z produkcją rozdzielnic elektrycznych. Bardzo mocną stroną firmy są konstrukcje nietypowe kompensacji mocy biernej, które powstają od projektu aż po realizację. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z rozwiązaniami inteligentnego budynku.

Uczestnicy wycieczki spotkali się z sympatycznym przyjęciem w Firmie. Młodzież była bardzo zadowolona, że mogła zapoznać się z prowadzoną w Firmie EKTROKOMPLEX produkcją.