Przejdź do treści

Wycieczka do Warszawy

W dniu 21 października 2022 r. w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” wybrani uczniowie naszej szkoły z klas: 2 bt, 3 ft, 4 cpt, 4 fpt, 4 ipt, 4 ft, 4 gt, 4 it uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu była edukacja kulturalna młodzieży.

Program obejmował zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, poznanie jej historii i zasad funkcjonowania, a także udział w szkoleniach: „Twój e-Przodek. Jak szukać swoich korzeni w Internecie?” i „Biblioteki cyfrowe”. Przez meandry zasobów internetowych młodych uczestników spotkania poprowadziła pani Anna Gimlewicz – zastępca kierownika Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW-u, która zaprezentowała ciekawą prezentację multimedialną oraz materiały dotyczące genealogii swojej rodziny. Na zakończenie szkoleń uczniowie mogli poszukać informacji na temat własnych przodków w dostępnych w bibliotece publikacjach książkowych

W programie znalazło się również Muzeum Powstania Warszawskiego, upamiętniające historyczne wydarzenie z dziejów stolicy z 1944 r. Bogata ekspozycja muzealna z oryginalnymi eksponatami prowadzi zwiedzających przez 63 dni powstania, ukazując życie codzienne Warszawy. Miniony czas przybliżają wykorzystane elementy dźwiękowe, filmowe oraz gra światłem.

Podczas wyjazdu pogoda dopisała, uczniowie mogli delektować się złotą polską jesienią. Pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i nowych doświadczeń wrócili do Białegostoku.