Przejdź do treści

Certyfikaty ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) to międzynarodowy certyfikat komputerowy, który potwierdza umiejętności użytkowników komputerów w zakresie korzystania z różnych programów i narzędzi komputerowych. Jest to program szkoleniowy i certyfikacyjny stworzony w celu podniesienia kompetencji informatycznych i umożliwienia osobom korzystającym z komputerów zdobycie oficjalnego potwierdzenia swoich umiejętności.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023, w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, wzięli udział w szkoleniach ECDL. Podczas szkoleń realizowali materiał z różnych modułów, np.: Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Użytkowanie baz danych, Web editing, Podstawy programowania. Uczniowie biorący udział w szkoleniach zdawali zewnętrzne egzaminy i zdobyli łącznie 229 certyfikatów.