Przejdź do treści

O projekcie

Zespół Szkół Elektrycznych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole.
Szereg działań zaplanowanych w projekcie skierowanych jest do uczniów.
Są to:
1. zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, języki obce, przedsiębiorczość, kulturowe i inne )
2. kursy i szkolenia zawodowe (w tym ECDL, prawo jazdy kat. B, instalator OZE, techniki lutownicze i inne zawodowe praktyczne)
3. różne formy działań związane z rozwojem osobistym, doradztwem zawodowym, zapoznaniem się z trendami na rynku pracy, rozwojem kariery naukowej i zawodowej w formie warsztatów, wyjazdów, obozów naukowych, projektów badawczych itp.
4. wakacyjne płatne staże zawodowe u pracodawców (uczeń otrzymuje stypendium stażowe)
5. stypendia naukowe

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia realizowana jest w trybie ciągłym przez nauczycieli, biuro projektu, ogłoszenia w dzienniku Librus, platformie Teams oraz  przez platformę szkolną e-EDUKACJA.

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
https://zse.kylos.pl/rejestracja-uczen/

Poprawnie wypełniony formularz należy: wydrukować, podpisać odręcznie czytelnie (za uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do BIURA PROJEKTU – pok. 210

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w różnorodnych działaniach.

Joanna Maksimiuk
koordynator PROJEKTU