Przejdź do treści

Projekt badawczy „Analiza technologii w opracowaniu rozproszonych stanowisk wirtualnych do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych”

Założenia projektu
Projekt miał na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych przez implementację wirtualnych stanowisk pracy, adaptowanych do nauczania przedmiotów informatycznych. Zakupiono niezbędne oprogramowanie i osprzęt, które w połączeniu z istniejącym systemem e-nauki (https://nowywymiaredukacji.pl/) stworzą kompletne rozwiązanie dydaktyczne.

Zadania i etapy
Plan działania obejmował wykonanie badań w zakresie przepustowości łącza internetowego, analizę rozwiązań sprzętowych i programowych oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej. Projekt podzielono na dwa etapy: pilotażowe wdrożenie i testowanie rozwiązania, każdy po 30 godzin. Pierwszy etap realizowano w sali 312.

Zespół badawczy
W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSE: Łukasz Tomaszek, Damian Kulesza, Krystian Lisowski oraz Jakub Aleksiejczuk.

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”.