Przejdź do treści

Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2021

W dniu 12 października 2021 r. uczniowie z wyznaczonych ośmiu klas (trzecich i czwartych) pod opieką nauczycieli wzięli udział w Targach Pracy, które odbyły się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami 50 pracodawców regionalnych i ogólnopolskich, aktualnie prowadzących rekrutację. Reprezentowane były różne branże, m.in. IT, produkcyjna, budowlana.

Przy stanowiskach poszczególnych firm można było zasięgnąć informacji na temat specyfiki pracy, warunków zatrudnienia, a także otrzymać promocyjne gadżety. Uczniowie chętnie brali udział w przygotowanych quizach i zadaniach do wykonania.

Za organizację i przebieg wydarzenia odpowiedzialni byli pani Magdalena Szeligowska i pan Maciej Dąbrowski.

Transport uczniów opłacony został z projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.