Przejdź do treści

WorldSkills Poland – Gdańsk 6-7 września 2023

5 września 2023 r. reprezentacja zespołu kierowniczego i nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku uczestniczyła w VIII Międzynarodowym Konkursie EuroSkills, który odbył się w Polsat Plus Arena w Gdańsku. 

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills Gdańsk 2023 powitało ponad 600 młodych profesjonalistów w wieku do 25 lat z 32 krajów, którzy wzięli udział w 43 konkurencjach.  

W ramach wydarzenia towarzyszącego konkursowi EuroSkills Gdańsk 2023 kadra naszej szkoły wzięła udział w VI Międzynarodowym Kongresie Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego „Umiejętności to przyszłość”. W ramach spotkania nauczyciele uczestniczyli w debatach i sesjach podzielonych panelowo: 

  • Synergia między politykami i finansowaniem UE, a WorldSkills/EuroSkills w celu podniesienia atrakcyjności edukacji, kształcenia zawodowego oraz wsparcia reform; 
  • Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki;
  • Uniwersytety Europejskie i Europejskie Centra Doskonałości Zawodowej;
  • Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy;
  • Inkluzja społeczna, dostępność, solidarność.

mgr inż. Marek Szyfman 
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Białymstoku