Przejdź do treści

XIX-wieczny Białystok – warsztaty historyczne

XIX-wieczny Białystok – warsztaty historyczne

W dniu 27 września 2023 r. dwie 10-osobowe grupy młodzieży z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach historycznych, które poprowadził Pan Wiesław Wróbel – historyk, pasjonat Podlasia, wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.

Warsztaty pt. Pamiątka carskiej wizyty – album „Widoki miasta Białegostoku” z 1897 r. wzbogaciły młodych ludzi w wiedzę historyczną dotyczącą XIX-wiecznego miasta nad Białą. Prowadzący niezwykle ciekawie i z ogromną pasją opowiadał o dawnym Białymstoku, jego mieszkańcach, kulturze, zwyczajach. Prezentował dawne fotografie, szczegółowo je omawiając.

Podczas części praktycznej uczniowie mieli interesujące, ale niełatwe, zadania do wykonania, wymagające wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykładu.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”.