Przejdź do treści

Zajęcia podnoszące kompetencje językowe w branży informatycznej – klasa 2K

Zajęcia z projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” prowadzony przez Ewę Wołkowycką podniósł kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego w branży informatycznej uczniów klasy 2K. Zajęcia były prowadzone w oparciu o materiały dostosowane do potrzeb uczniów. W czasie zajęć były użyte m.in. materiały audio-wizualne czy ćwiczenia interaktywne zachęcające uczniów do dyskusji oraz zadania pogłębiające wiedzę językową w zakresie języka angielskiego. Na zajęciach były ćwiczone umiejętności miękkie takie jak dyskusje, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, ale również praktyczne takie jak znajomość struktur leksykalno-gramatycznych i środków językowych języka angielskiego.